להצעת מחיר התקשרו:054-4670914 ,077-4241097

פיקוח בניה מטעם הדיירים

פעמים רבות פונים אלינו בשאלה: "לשם מה צריך מפקח מטעם הדיירים בפרויקט תמ"א 38, תמ"א  38/2,2תמ"א 38/3. הרי  יש קבלן והוא עובד בפיקוח היזם"?

ובכן, התשובה לשאלה זו היא פשוטה. מפקח מטעם הדיירים או פיקוח מטעם הדיירים נדרש כדי לשמור על הדיירים! הוא מגן על זכויות הדיירים. יש חשיבות רבה לכך שהמפקח יבדוק כי הבקשה להיתר תואמת למפרט ולתוכניות עליהם חתומים הצדדים. המפקח מטעם הדיירים מוודא שהמפרט הטכני אכן מתאים למבוקש על ידי הדיירים וכי החומרים שיינתנו לדיירים הינם ברמה טובה מאוד ובמידה ואינם ברמה כזו יתריע בפני הדיירים. הרי המפרט המציין מאיזה סוג תהיה המעלית לדוגמא, או סוג התריסים, סוג החיפוי, איזה מתקני חניה מופיעים במפרט וכד' . מאחר והמפקח מכיר את המונחים הטכניים לחומרים ולאביזרים ואת המקובל בשוק הוא יודע מה לדרוש עבור הדיירים.

כך גם לגבי הגשת התוכניות לעירייה, פיקוח מטעם הדיירים יאפשר לדיירים לקבל את מה שהובטח על ידי היזם בהסכם ויעקוב אחר בדיקות מכון התקנים. עיקר הפיקוח מטעם הדיירים בא לידי ביטוי במהלך ביצוע העבודות כך שהמפקח מטעם הדיירים מוודא כי העבודה מתבצעת בהתאם להסכם,לתוכניות הבנייה, למפרט החומרים וללוח הזמנים. במידה וישנה חריגה מההסכם או מהתוכניות מיידע המפקח את הדיירים ומוציא מכתב לקבלן בו הוא מתריע על כך ומונע מצב של "עובדה בשטח".

מפקח מטעם הדיירים דואג עם סיום העבודות כי אכן ההרחבות נמסרו לדיירים כפי שסוכם ונחתם עמם בהסכם הן מבחינת טיב הבניה ומבחינת סוג החומרים, יוודא כי אין ליקויים היכולים לגרום לרטיבות , נזילות או סדקים. לאחר מכן יוודא כי נתקבל טופס 4 (טופס אישור על בטיחות הבנין והיותו ראוי למגורים).

לקבלת מידע נוסף ולקביעת פגישה, התקשרו לחברת אלגום חברה לבניין בע"מ בטלפון 054-4670914.

מיקום
הקידמה 16, הרצליה
כתובת מייל
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.